งานบริจาคผ้าอ้อมที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

งานบริจาคผ้าอ้อมที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กิจกรรมเพื่อสังคม 04.10.2017

บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคผ้าอ้อม และผ้าเปียกเด็กกูนน์ให้กับโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Donation
Donation
Donation
Donation