นโยบายบริษัท

นโยบายต่อต้านการให้สินบน

นโยบายต่อต้านการให้สินบน

นโยบายบริษัท 28.03.2024

เราจะป้องกันการให้สินบนอย่างเด็ดขาด และดำเนินการจัดการอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรมตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนของไดโอกรุ๊ป กฎระเบียบต่อต้านการให้สินบนของไดโอกรุ๊ป และกฎระเบียบภายในอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

read more