การรับรองมาตรฐานระดับสากล

การรับรองมาตรฐานระดับสากล

  • ISO 14001 : 2015
  • มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ISO 9001 : 2015
  • มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
  • HALAL ASSURANCE SYSTEM STATUS
  • The Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics – The Indonesian Council of Ulama (LPPOM-MUI)