ประวัติความเป็นมา

   บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไดโอ เปเปอร์ คอร์เปอเรชั่น ผู้ผลิตอุตสาหกรรมกระดาษชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพและสินค้าพรีเมียมจากญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ในฐานะผู้นำเข้าและผู้ผลิตผ้าอ้อมเด็ก เริ่มขายผ้าอ้อมเด็กในประเทศไทยภายใต้ชื่อแบรนด์ “ GOO.N” ต่อมาในปี 2012 ได้ขยายการผลิตสินค้าสำหรับในประเทศ และเพื่อการส่งออกต่างประเทศ

   บริษัท เอลิแอลฯ ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และเพื่อสุขภาพที่ดีในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ผ้าอ้อมเด็กกูนน์ ผ้าอนามัยเอลิส กระดาษทิชชูเปียกเอลิแอล กระดาษเช็ดหน้าเอลิแอล และกระดาษทิชชูม้วนสำหรับใช้ในห้องน้ำตราเอลิแอล

2486

ก่อตั้ง Daio Paper Corporation ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

2514

เข้าสู่ตลาดการค้าผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก

2522

เข้าสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ “Elleair”

2525

เข้าสู่ตลาดการค้าผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง

2529

ได้รับส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในหมวดผลิตภัณฑ์เช็ดหน้า(* ข้อมูลการจัดส่งของสมาคมอุตสาหกรรมกระดาษในครัวเรือนของญี่ปุ่น)

2531

ได้รับส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในหมวดผลิตภัณฑ์ทิชชูสำหรับห้องน้ำ

2552

เริ่มต้นนำผ้าอ้อมเด็ก GOO.N เข้ามาขายในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการของ Daio Paper Corporation

2554

ก่อตั้งบริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และเริ่มผลิตสินค้าในประเทศไทย

2555

เริ่มขายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วเอเชีย ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซีย

2557

เริ่มนำผลิตภัณฑ์ผ้าเปียกสำหรับเช็ดหน้าที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเข้ามาขายในประเทศไทย

2558

ขยายอาคารคลังสินค้าในอมตะนคร

2559

เริ่มขายผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยในประเทศไทย (ผลิตในญี่ปุ่น)       

เริ่มมีตัวแทนในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซีย

2560

เริ่มเปิดไลน์ผลิตผ้าอนามัยในประเทศไทย